Actief in Arbeid is een onderdeel van ICARA

Actief in Arbeid biedt duurzame oplossingen voor uitdagende verzuim- en re-integratietrajecten, met een bijzondere focus op duurzame inzetbaarheid. Dat doet Actief in Arbeid door problemen inzichtelijk te maken en zo de financiële gevolgen voor de werkgever te beperken en meer duidelijkheid te scheppen over een eventuele herplaatsing van de werknemer, binnen of buiten de organisatie. Voor de werknemer leidt dat tot meer duidelijkheid over de daadwerkelijke oorzaak van de arbeidsongeschiktheid, zodat hij of zij in staat zal zijn toekomstige keuzes afgewogen te kunnen maken.